Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
paakkarikuva 1901
Hyvät asiakkaat!

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeinen tekijä. Suomessa vesihuoltolaitosten ja vesihuoltopalvelujen tila on yleisesti hyvä. Kuitenkin vesihuolto on myös hyvin haavoittuvaa. Haasteita vesihuollon toimivuudelle tuovat vanhenevan vesihuoltoverkoston lisäksi mm. poikkeukselliset sääolot ja sähkökatkot.

Juuri valmistuneessa ROTI 2019 -raportissa, joka on puolueeton asiantuntijoiden arvio rakennetun omaisuuden tilasta, todetaan vesihuollon olevan Suomessa hyvällä tasolla. Kuitenkin vesihuoltoverkostojen rapistuminen ja kasvava saneeraustarve lisäävät huolta vesihuollon toimintavarmuudesta ja laadusta tulevaisuudessa.

Raportissa todetaan myös, että vesihuoltolaitosten yhteistyötä on lisättävä. Tämä parantaa edellytyksiä mm. verkostosaneerauksiin, omaisuudenhallintaan ja digitalisaatioon.

Kuopion seudullakin on mietitty ja valmisteltu yhteistyön lisäämistä Kuopion Veden ja Siilinjärven vesihuoltolaitoksen välillä. Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta ovat valmistelleet vesihuoltotoimintojen yhtiöittämistä. Tehdyn selvityksen mukaan molempien laitosten taloudellinen nykytila on hyvä, verkostojen saneeraustarve on vähäinen ja vesihuoltoverkostot ovat hyvässä kunnossa. Molemmat laitokset kykenevät rahoittamaan toimintansa tulorahoituksella. Näin ollen lähtökohdat yhteisen yhtiön perustamiseksi ovat hyvät.

Seudullisesta yhteistyöstä päätetään toukokuussa.

Näiden kahden vesihuoltolaitoksen yhdistäminen alueelliseksi yhtiöksi toisi alueen vesihuoltoon lisää varmuutta sekä teknisesti että taloudellisesti. Suurella toimijalla on paremmat resurssit omaisuuden hallintaan ja vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseen, myös häiriötilanteissa. Vesihuoltoverkostot voitaisiin rakentaa toiminnallisista lähtökohdista käsin, eikä kuntarajojen mukaan. Yhteisessä yhtiössä rahoitus olisi varmalla pohjalla, joka mahdollistaisi yhtiön omaisuuden pitkäjänteisen ylläpidon ja kehittämisen samalla kun palvelut asiakkaille olisivat kohtuuhintaiset ja tasapuoliset. Nykypäivänä vesihuoltolaitoksen toiminta edellyttää kokonaisvaltaista osaamista, jossa yhdistyvät niin taloudellinen, tekninen, organisatorinen, ympäristöllinen kuin asiakkuuksien hallintaan liittyvä osaaminen.

Se, toteutuuko tämä seudullinen yhtiö, selviää toukokuun aikana, kun molempien kuntien valtuustot päättävät asiasta.

Toivotan kaikille asiakkaillemme hyvää kesää!

Kirsi Laamanen
Toimitusjohtaja

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa