Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Juoksuta vettä niin kauan, että se on kylmää

Kysy vedestä -palsta

Miksi vesi maistuu ja/tai haisee pahalle? Miksi vesi on joskus sameaa?

Kuopion Vedeltä lähtevä talousvesi on tutkittua ja täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (683/2017) mukaiset laatuvaatimukset sekä suositusarvot.

Veden huonosta mausta ja/tai hajusta tulee kuitenkin ajoittain palautetta. Ongelmaa on pyritty selvittämään vedenlaatuanalyysein, mutta vedestä ei ole löytynyt mitään yksittäistä tekijää, joka selittäisi pahan maun tai hajun. Merkittävin seikka vedenlaadun heikkenemiselle on veden seisominen ja lämpeneminen kiinteistön putkissa, jolloin veteen saattaa tulla putkimateriaalista tai sen pinnalla kasvavan mikrobitoiminnan seurauksena paha maku.

Kesällä talousveden lämpötila saattaa lämpimästä säästä johtuen olla hieman normaalia korkeampi, joka voi osaltaan pahentaa maku- ja hajuhaittoja vedessä. Veden juoksutus ennen käyttöä niin kauan, että sen lämpötila laskee, auttaa ongelmaan. Vesilaitokselta lähtevän veden lämpötila on läpi vuoden alle 10°C.

Kloorin haju ja maku

Vedessä voi olla aistittavissa myös kloorin hajua ja makua. Kuopion Vesi käyttää keskeisen kaupunkialueen veden desinfiointiin vapaata klooria. Vesilaitokselta lähtevässä vedessä on klooria keskimäärin 0,40 mg/l. Kloori kuluu vesijohtoverkostossa, joten pitoisuus on sitä matalampi, mitä kauempana vesilaitoksesta ollaan.

Kloorin kulumiseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi merkittävä tekijä on veden lämpötila. Kloori säilyy sitä paremmin mitä kylmempää vesi on. Tämän vuoksi kloori saattaa olla talvella helpommin havaittavissa myös kauempana vesilaitoksesta. Talvella veteen syötetään hieman vähemmän klooria kuin kesällä, juuri tämän paremman säilyvyyden vuoksi. Voimakkaimmillaan kloori on aistittavissa Kuopiossa keskustan, Itkonniemen ja Männistön alueilla.

Kuopion Vesi suunnittelee aktiivihiilisuodatuksen käyttöönottoa.

Kuopion Vesi suunnittelee aktiivihiilisuodatuksen käyttöönottoa sekä desinfiointitavan muutoksia Itkonniemen vesilaitoksella. Molemmista on tehty yleissuunnitelmat laitoksen saneeraussuunnittelun yhteydessä. Suunnittelua jatketaan kohti toteutusta tämän vuoden aikana ja tavoitteena on, että rakentaminen alkaisi vuonna 2020. Kysymyksessä on merkittävä vedenkäsittelyn kehittämistoimenpide, jonka jälkeen myös vedessä havaittava kloorin haju ja maku vähenisivät. Myös vedenlaatuhäiriöt vähenisivät. Muutos parantaisi myös Hietasalon vedenottamon vuosihuollon aiheuttamaa makuhaittaa.

Ilmakuplia vedessä

Harmaus, maitomainen sameus tai poreilu johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton ja vesi kirkastuu seistessään alhaalta alkaen melko nopeasti. Ilmiö näkyy kuumassa vedessä lähes aina. Jos sameus ei poistu, kyseessä on muu häiriö, josta kannattaa olla yhteydessä Kuopion Veteen.

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa