Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Kyberturvalllinen vesilaitos

Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksessa otettiin huomioon myös kyberturvallisuus. Automatisoitua laitosta voidaan tarvittaessa ajaa myös käsikäyttöisesti.

Kyberturvallisuus on modernin tekniikan myötä noussut vitsaus. Sen kanssa kamppailevat kaikki valtakunnan keskeiset toimijat: puolustusvoimat, ministeriöt, sähkölaitokset jne. Kyberhyökkäys tarkoittaa sitä, että Internetin kautta tunkeudutaan yrityksen verkkoon ja lamautetaan sen toiminta.

– Hyökkäyksen täydellinen eliminoiminen on osoittautunut vaikeaksi, mistä on maailmalla useita esimerkkejä, toteaa sähköinsinööri Markus Happonen.

Kyberturvallisuuteen varautuminen tarkoittaa hänen mukaansa monia asioita.

– Ensimmäisenä tulevat tietenkin laiteturvallisuus ja tilaturvallisuus. Fyysinen tunkeutuminen tiloihin ja laitteille pitää estää. Valvomot, kaapit ja tärkeät tilat pitää lukita ja huolehtia avainturvallisuudesta. USB-tikkujen käyttömahdollisuus on eliminoitava ja järjestelmä pitää mahdollisimman hyvin sulkea omaksi järjestelmäksi ulkopuolisesta maailmasta.

– Turvallisuus edellyttää myös tiukasti normitettuja toimintamalleja ja käytäntöjä, joista ei voi lipsua. Tämä edellyttää henkilöstön kouluttamista, Happonen korostaa.

Vaikka vesilaitos ei olekaan puolustusvoimiin tai ydinvoimaloihin verrattava laitos, kyse on kuitenkin yhteiskunnan kannalta välttämättömästä toiminnasta. Sähkön tavoin vesihuollon lamaantuminen pysäyttäisi yhteiskunnan toiminnan hyvin nopeasti.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa