Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Kesän 2019 verkostosaneeraukset ja rakennustyöt

Kesän mittaan sekä kaupunkialueella että liitoskunnissa on suunnittelun ja urakoinnin näkökulmasta tulossa isotöisiä hankkeita.

Siirtolinja Kurkimäki-Hiltulanlahti, 4. osuus

Kurkimäki-Hiltulanlahti siirtolinjan viimeinen, puolentoista kilometrin osuus sijoittuu Kurkimäen alueelle Palomäentien varteen, ja siihen kuuluu myös asemakaavoitettu osuus. Asemakaavaalueelle tulee siirtovesijohdon ja viemärin lisäksi jakeluvesijohto sekä alueen jätevedet keräävä viemäri. Rakentaminen alkaa kesän tai alkusyksyn aikana, ja valmistuu viimeistään vuodenvaihteeseen. Töiden jatkoajankohta riippuu kevään keliolosuhteista. Yhteistyö maanomistajien kanssa on ollut hyvää.

Pieni Neulamäki

Täydennysrakennushanke, jossa laajenevalle yritysalueelle rakennetaan kadut ja vesihuolto.

Hiltulanlahden länsiosa

Hiltulanlahden länsiosan kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentaminen. Rakentamisen myötä alueen nykyisetkin kiinteistöt liitetään vesihuoltoverkostoon. Työ saattaa hetkellisesti vaikuttaa tonttien kulkuyhteyksiin.

Puijo

Ylävesisäiliön syöttölinjan ja viemärin saneeraus. 120 metriä pitkän linjan saneerauksen tekee haastavaksi kaivettavan alueen iso korkeusero. Toimivan ja tarkoituksenmukaisen saneerausmenetelmän valinta vaatii kattavaa taustatutkimusta.

Lisäksi Savilahden alueella ja keskustan tuntumassa on käynnissä yhteishankkeita, joissa rakentaminen voi käynnistyä jo kesällä 2019. Aikataulut tarkentuvat hankkeiden edetessä.

Nilsiä

Paineviemärin saneeraus keskuspumppaamolta jätevedenpuhdistamolle. Kyseessä on vesistön alitus, eli hanke poikkeaa merkittävästi normaalista.

Pulkonkoski

Pulkonkoskelle rakennetaan kahden runkolinjan haaran välille yhdysjohto, jolla saadaan varmuutta vedenjakeluun. 1340 metriä pitkä vesijohto sijoittuu noin 700 metrin matkalla yksityisille maille. Pellon reunaan sijoittuvan putken rakentaminen ajoitetaan tehtäväksi satokauden ulkopuolella. Joiltakin tonteilta joudutaan kaatamaan myös puita. Kuopion Vesi kiittää maanomistajia, jotka sallivat putken sijoituksen heidän mailleen.

Maaningan keskustaajama

Maaningan keskustaajamassa saneerataan vanhaa betoniviemäriä kahdessa eri kohteessa asentamalla betoniputken sisälle muoviputki ja uusimalla vanhat kaivot. Viemäriä saneerataan yhteensä n. 700 metriä .

Työmaiden infotaulujen lisäksi kiinteistökohtaista tiedottamista tehdään laputtamalla ja tekstiviestijärjestelmällä.

Lataa kartta: Kuopion Veden rakentamiskohteet v. 2019

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa