Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Maaningalla juodaan erinomaista hanavettä

Maaningan veden maku on erinomainen ja alueen laaja vesijohtoverkosto kattaa myös laajalti haja-asutusalueita.

 Kun vesi ei maistu miltään ja tuntuu raikkaalta, se on parhaimmillaan. Maaningalla veden happamuusaste eli pH on 7,2. Vesi on täysin neutraalia ja siksi niin maistuvaa.

– Maaningan vedenottamo sijaitsee pohjavesialueella. Veden ja maaperän laatu on luonnostaan niin hyvä, ettei vettä tarvitse käsitellä sen kummemmin. Vesi desinfioidaan varmuuden vuoksi UV-valolla ennen kuin jaamme sen asiakkaille, pohjoisten alueiden aluepäällikkö Ari-Pekka Eskelinen kertoo.

200 kilometrin verkosto

Kahdeksasta kylästä muodostuva Maaninka sijaitsee Siilinjärveltä länteen, Viitasaaren suuntaan noin 20 kilometriä. Kuntaliitoksen myötä Maaningasta tuli osa Kuopiota vuonna 2015.

Talousveden kulutus alueella on talvisin noin 500 m3 päivässä, kesäaikaan vettä kuluu satakunta kuutiota enemmän. Kuopion Veden Maaningan toiminta-alue on pinta-alaltaan yhtä iso kuin muut toiminta-alueet yhteensä. Vesijohtoverkostoa Maaningalla on noin 200 km. Alueella on noin 1100 Kuopion Veden käyttöpaikkaa, jonka lisäksi on kolme vesiosuuskuntaa.

Vesihuollosta on pohjoisilla alueilla huolehdittu erittäin hyvin.

– Väkilukuun nähden toiminta-alue on laaja. Asiakkaina on muihin Kuopion Veden toiminta-alueisiin nähden poikkeuksellisen paljon haja-asutusalueen asukkaita, kertoo Eskelinen.

Runkovesijohto kiertää koko Maaninkajärven kattaen myös länsipuolen maatalousalueet. Vedenjakelu toteutetaan Käärmelahden Varpaniemestä vedenottamolta verkostoon pumpattavalla vedellä. Vesi otetaan vuonna 2015 käyttöönotetusta siiviläputkikaivosta ja desinfioidaan UV-desinfiointilaitteella. 

– Monissa kunnissa haja-asutusalueiden vedensaannista vastaavat vesiosuuskunnat. Maaningan kunnan tahtotila on aikoinaan ollut rakentaa laaja vesijohtoverkosto, joka kattaa asutuksen pitkälti myös haja-asutusalueilla, Eskelinen kertoo.

Toiminta-alueen kokoon nähden siitä on viemäröity vain murto-osa. Suurin osa asukkaista huolehtii jätevesistään itse.

– Keskustaajama sekä osa Kinnulanlahtea ja Käärmelahtea on viemäröity. Jätevedet toimitetaan Maaningalta Siilinjärven puhdistamolle siirtoviemäriä myöten, Ari-Pekka Eskelinen kertoo.

pisaroita 34

Pohjoisten alueiden aluepäällikkö Ari-Pekka Eskelinen.

Varmuusyhteydet kuntien välillä

– Vaikka verkostolla on kilometreissä mittaa, putken mitoitus on sopiva nykyiselle asiakasmäärälle ja kapasiteetti on nykytilanteessa riittävä, Eskelinen toteaa. Osat verkostosta on rakennettu aikanaan pienehköllä putkella, eikä kapasiteetissa ole juurikaan kasvuvaraa niillä verkosto-osilla.

Vesihuollosta on pohjoisilla alueilla huolehdittu erittäin hyvin. Siilinjärveltä Maaningalle on yhdysvesijohto, jota pitkin voidaan pohjoiseen pumpata tarvittaessa puhdasta vettä.

Eskelisen mukaan yhdysvesijohtoa on käytetty kerran, kesällä 2002 Suviseurojen aikaan.

– Epävakaan sään seurauksena Varpaniemen vedenottamon sähköt olivat poikki, ja vettä johdettiin kolmen tunnin ajan Siilinjärveltä.

Vastaavia yhdysvesijohtoja on kaikilla Kuopion Veden pohjoisilla alueilla. Nilsiään voidaan tarvittaessa pumpata vettä Varpaisjärveltä ja Juankoskelle Koillis-Savon Vesi Oy:ltä.

Lue myös: Kesän vesimittarivaihdot Nilsiän ja Maaningan alueella

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa