Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Sprinklerijärjestelmän vaikutus verkostoon

Sprinklerilaitteiston tehtävänä on havaita tulipalo ja aloittaa sammuttaminen heti alkuvaiheessa, jolloin palon hallintaan saaminen on vielä helppoa. Tarkoituksena on myös parantaa rakennuksessa olevien ihmisten poistumis- ja pelastamismahdollisuuksia tulipalon sytyttyä.

– Tulipalotilanteessa sprinklerijärjestelmästä laukeaa yleensä 1–2 suutinta, jolloin vesijohtoverkostosta otettava vesimäärä on pienempi kuin testaustilanteessa. Tulipalon laajuus vaikuttaa laukeavien suuttimien määrään. Vesijohtoverkoston vedenlaatuhäiriön todennäköisyys kasvaa, mitä suurempi virtaama verkostosta otetaan, Kuopion Veden suunnitteluinsinööri Hanna Reijonen kertoo.

Kuopiossa on noin 200 sprinklerilaitteistoa, joita testataan kerran vuodessa veden antoisuuden suhteen. Testaustilanteessa sprinklerijärjestelmä ottaa voimakkaasti vettä verkostosta ja saattaa virtaaman kiihtyessä aiheuttaa vedenlaatuhäiriöitä.

– Virtausnopeus kiihtyy testatessa jopa samalle tasolle kuin vesilaitoksen tekemissä putkistohuuhteluissa. Kova virtaus voi irrottaa sakan liikkeelle aiheuttaen laatuhäiriöitä, verkostoinsinööri Petri Tähtivaara toteaa.

Lue myös: Teatterissa vesivahinko

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa