Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

2/2019

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Veden hinta on monen tekijän summa

Veden hinta koostuu monesta tekijästä, joista hanasta tuleva juomavesi on vain yksi pieni ja kaiken lisäksi halvin osa. Kaikki muu on palvelua, jossa kiinteät kulut ja pääoman hoitokulut korostuvat.

Veden hintarakennetta tarkasteltaessa on ensin todettava, että Kuopion Vesi kattaa koko liiketoimintansa asiakkailta perittävillä maksuilla. Vesilaitos on itsenäinen, kunnallinen liikelaitos. Se tarkoittaa, että toimintaa ei rahoiteta verotuloilla, vaan omalla liiketoiminnalla. Kunnallisverot ohjautuvat kaikkialle muualle, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutoimeen jne.

Veden hinta on Kuopiossa valtakunnallista keskitasoa, ja jos hintoja verrataan kansainväliseen hintatasoon, Suomessa nautitaan todella halvoista hinnoista. Silti etenkin omakotiasukkaat pohtivat laskun saadessaan, mistä eurot koostuvat.

Mistä kaikesta veden hinta siis muodostuu? Kysymykseen vastaavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen.

– Jotta asian voisi paremmin ymmärtää, on syytä puhua vesihuollosta, ei pelkästä vedestä. Vesihuolto on erittäin pääomavaltaista liiketoimintaa. Laitoksen menoista peräti 80 prosenttia on kiinteitä kuluja, joihin veden kulutuksella ei ole mitään vaikutusta. Eli viime vuosien trendinä ollut kulutuksen väheneminen on vesilaitokselle haasteellista, koska kiinteät kulut ovat kulutuksesta riippumatta ennallaan, mutta vedestä saatavat tulot pienenevät.

– Talousveden kulutuksen pieneneminen johtuu monesta syystä, esimerkiksi veden säästämisestä ja LV-tekniikan kehittymisestä. Nämä ovat asiakkaan kannalta hyviä asioita, joskin vähäiset veden säästämiset eivät hevin laskussa tunnu.

Vesi on halpaa

Vesi on halpaa kaikilla mittareilla. Tästä kertoo mm. sen keskimääräinen, noin yhden prosentin osuus kotitalouksien menoista. Se on tosi vähän, onhan kuitenkin kyse täysin välttämättömästä tuotteesta. Esimerkiksi puhelin- ja internetkulujen osuus on noin kaksi prosenttia.

Pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa maksettava vesilasku koostuu kuutiopohjaisista vesimittarilla mitattavista veden ja jäteveden käyttömaksuista ja kiinteästä perusmaksusta.

Kuopion Veden talous- ja jäteveden verollinen hinta on 4,68 euroa kuutiolta. Kuutio on tuhat litraa vettä, joten yhden litran hinta on vain n. 0,5 senttiä.

Veden tuotantoketju on viritetty huippuunsa: vedenottamolta vesilaitokselle käsiteltäväksi ja sieltä verkostoon raikkaana ja käyttövalmiina aina, kun asiakas mielii hanasta kääntää.

Käytännössä tällä hinnalla ei saa juuri mitään muuta, ei edes nallekarkkia. Kuitenkin on kyse vesihuoltolailla säädetystä tuotteesta, jonka laatua valvotaan tarkasti ja jonka tuotantoketju on viritetty huippuunsa: vedenottamolta vesilaitokselle käsiteltäväksi ja sieltä verkostoon raikkaana ja käyttövalmiina aina, kun asiakas mielii hanasta kääntää. Samaan hintaan sisältyy jätevesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle sekä niiden puhdistaminen.

Vesi on tuotteena niin edullista, että sitä voi hintansa puolesta huoletta jopa vähän juoksuttaa, jos se ei aamulla tunnu tarpeeksi kylmältä ja raikkaalta. Voi toki laittaa myös kannun yöksi jääkaappiin, jos haluaa senttejä venyttää.

Samaa kannattaa myös miettiä mahdollisen veden värihäiriön sattuessa. Vesilaitoksen antaman ohjeen mukaan vettä tulisi laskea viisi minuuttia, jotta se kirkastuu. Tämäkään aika ei ole mainittava kustannus, koska viiden minuutin valuttamisen kustannus on noin 40 senttiä.

suihkuletku

Vesi on niin edullista, että sitä voi huoletta jopa vähän juoksuttaa, jos se ei aamulla tunnu tarpeeksi raikkaalta.

Järjestelmä piilossa

Vesihuolto on huikea, piilossa oleva järjestelmä. Asiakas näkee kotinsa hanat, mutta ei sitä noin 1 600 kilometrin mittaista verkostoa, joka Kuopion Vedellä on maan alla. Eikä siinä kaikki! Kaupunki kasvaa, joten uutta verkostoa on rakennettava jatkuvasti. Kuopioon on kuntaliitosten myötä liitetty uusia alueita, jolloin ylläpidettävän verkoston määrä on lisääntynyt.

Mikään ei myöskään ole ikuista, mikä tarkoittaa, että vanhaa verkostoa on uudistettava riittävällä tahdilla. Jos ylläpitoa laiminlyödään, tuleville sukupolville kertyy maksettavaksi kestämättömän suuri saneerausvelka. Laskennallisesti saneeraamiseen tulisi sijoittaa viisi miljoonaa euroa joka vuosi. Suuret investoinnit viime vuosina – Itkonniemen vesilaitos ja Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo – sekä uusien asuinalueiden verkostojen rakentaminen ovat sitoneet varoja monta vuotta. Tämän vuoksi Kuopion Vesi on pystynyt sijoittamaan saneerauksiin vain kahdesta kolmeen miljoonaa euroa vuodessa. Tämä ei ole pelkästään Kuopion ongelma, vaan on yhteinen kaikille Suomen vesilaitoksille.

Vesihuolto on huikea, piilossa oleva järjestelmä. Asiakas näkee kotinsa hanat, mutta ei sitä noin 1 600 kilometrin mittaista verkostoa, joka Kuopion Vedellä on maan alla.

Tasapainoilua

Kyse on tasapainoilusta. Vesilaitokset kattavat omat menonsa vesimaksuilla, joilla vesihuollon pitää toimia, mutta toisaalta pitää myös huolehtia ”kuntalaisten omaisuudesta”, eli vesihuollon infrastruktuurista. Se ei ole pelkkiä maanalaisia putkilinjoja, vaan järjestelmä pitää sisällään myös yhden vesilaitoksen, kuusi jätevedenpuhdistamoa, 12 vedenottamoa ja satoja pumppaamoita. Tätä tarkoittaa
pääomavaltainen toimiala.

Tästä kaikesta muodostuu vesimaksu. Talousveden hankinnasta, sen puhdistamisesta, toimittamisesta asiakkaille, infrastruktuurin ylläpidosta ja rakentamisesta, jäteveden kuljettamisesta ja puhdistamisesta puhdistamoilla. Kyse on siis ympärivuorokautisesta palvelusta, joka pitää tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Vertailuhinta s

Kaksi kysymystä veden hinnasta

1. Miksi jätevesi on kalliimpaa kuin puhdas talousvesi?

Jätevesien puhdistaminen on kallista. Lisäksi puhdistusvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Kiristyneiden lupaehtojen vuoksi Lehtoniemen puhdistamo oli saneerattava, minkä kustannukset olivat 20 miljoonaa euroa. Se johti hintojen korottamiseen vuonna 2016.

2. Laskiko jätevesimaksu, kun vastuu hulevesien hoidosta siirtyi kaupungille?

Jäteveden käyttömaksu laski vuonna 2018 15 snt/m3.

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa